Inger Berger och Joanna Nygell Davidsson

Parterapi, familjerådgivning

Våra metoder vilar på snart tjugo års erfarenhet av att möta par i olika skeden av livet och arbeta med relationsproblem.  Även med par finns relationen med terapeuten i centrum; det är viktigt att båda i paret känner sig trygga och respekterade i samtalen.

Med par arbetar vi inspirerade av EFT, Emotionally Focused Couples Therapy. Detta är en väl genomarbetad metod för parrelationer. Den är utvecklad, sedan ett flertal år, i Kanada och noggrant vetenskapligt prövad med klara och tydliga positiva resultat. I korthet är målet att skapa eller återskapa känslor av djup trygghet i paret, vilket är en förutsättning för en god parrelation.

EFT tar sin utgångspunkt i "Anknytningsteorin" vilken beskriver människors grundläggande behov och drift att skapa trygga, nära relationer med några utvalda personer i sitt liv. 

 Exempel på svårigheter:

  • Vi har svårt att tala med varandra
  • Lusten och känslorna har försvunnit
  • Vårt sexliv fungerar inte
  • Min partner har varit otrogen
  • Det är svårt att vara styvförälder
  • Vi funderar på att skiljas