Inger Berger och Joanna Nygell Davidsson

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.  

I en psykodynamisk individuell psykoterapi finns relationen mellan klient och terapeut i centrum. I denna terapiform söker Du förstå Din inre och yttre värld genom regelbundna samtal i en trygg miljö. Aktuella svårigheter kan lättare förstås när de sätts i samband med tidigare relationer och erfarenheter. Vi arbetar för att bygga en trygg relation och en god arbetsallians genom vilken vi närmar oss de svårigheter som presenteras. En genomarbetning av känslomässiga hinder ger en ökad självkännedom och möjligheten till nya sätt/strategier att möta och hantera problem.

 Exempel på svårigheter:

  • Depression, nedstämdhet
  • Ångest, oro
  • Låg självkänsla
  • Kris
  • Relationsproblem