Joanna Nygell Davidsson

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Sedan flera år arbetar jag både med parterapi och indvidualterapi.

Parterapin har huvudsakligen skett inom ramen för kommunal familjerådgivning. Jag är auktoriserad familjerådgivare. Auktorisation utfärdas av KFR (Föreningen sveriges kommunala familjerådgivare), se föreningens hemsida;  kfr.nu. Läs gärna mer om parterapi under fliken här till vänster.  

I den privata verksamheten, som jag haft i ett flertal år nu, arbetar jag huvudsakligen med individualterapier. Du kan läsa kort om innebörden i detta under fliken "psykoterapi" till vänster.

De flesta som söker sig till psykoterapi upplever någon form av lidande. Det kan vara kriser som är mer eller mindre långvariga och är utlösta av svåra och plötsliga upplevelser och livssituationer. Annat lidande kan ha sin grund i långvariga tärande livssituationer.  Vi söker alla trygghet i våra liv men de allra flesta har eller kommer troligen uppleva perioder i livet då det känns tungt och svårt att se goda vägar som leder till lugn och tillförsikt. Att söka terapi kan vara en väg att återfinna eller finna en djupare förståelse för sig själv och de omständigheter som styr det egna måendet. I det arbetet som sker tillsammans med terapeuten kan alternativ öppna sig och nya insikter ge lugn och vägledning.

Min grundutbildning är socionom och jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete.Jag har stor erfarenhet av att ha arbetat inom kommunal socialtjänst under flera år och i olika funktioner. Som socialsekreterare, arbetsledare, handledare och utbildare. Jag har också undervisat på socionomprogrammet i Lund och varit gruppledare för studenter på socionomprogrammen i både Lund och Malmö. Jag tar även gärna emot uppdrag som handledare och/eller utbildare.

Om du önskar kontakt når du mig enklast på:

telnr; 0706-691 561,  eller;  e-post; joanna.nygell.davidsson@gmail.com