Inger Berger

För närvarande tar jag inte emot några nya klienter. Tack för visat intresse!

Jag är legitimerad psykoterapeut (utbildad vid Lunds universitet) med drygt tjugo års erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete bakom mig. Jag har kontinuerligt vidarutbildat mig under åren som kliniskt verksam och har fördjupat mig främst i psykodynamisk teori och metod, men också i anknytnings, affektfokuserad och systemisk teori, sexologi och EFT (se parterapi fliken).                    

Jag har handledarkompetens.

De senaste tolv åren har jag mestadels arbetat med parterapier, familje rådgivning, längre och kortare individualterapier samt grupphandledningsuppdrag. Åren dessförinnan ägnade jag åt psykosocialt och terapeutiskt arbete med unga och unga vuxna.

Jag tar gärna emot såväl par som enskilda för terapier, krisbearbetning, rådgivning och stödsamtal. Jag erbjuder även utbildningsterapi för blivande terapeuter. 

Jag tar emot grupper eller enskilda för handledning i psykosocialt behandlingsarbete.

I also offer psychotherapy in English for English-speaking clients.